ENGLISH   |     |     |  
  |  
چهارشنبه 1 مرداد 1393
  • اخبار دانشگاه
  • اطلاعیه ها
  • آموزشی
  • پژوهشی
  • دانشجویی
  • خدمات الکترونیک
  • پایگاههای اطلاعاتی

روز قدس، روز ایستادگی مستضعفان عالم علیه مستکبران و روز فریاد مظلومیت ملتی است که با خون فرزندان خود پرده از چهره کریه صهیونیست جنایتکار، آمریکا و همپیمانان آنها برداشت و ادعاهای مزورانه دموکراسی و حقوق بشر در خصوص انسان دوستی را پوچ و بی معنا جلوه داد.
”چهارشنبه 1 مرداد 1393”
انتخاب وب سایت :  

کاشان-کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی
کدپستی ۸۷۳۱۷۵۱۱۶۷
تلفن : ۰۳۱۵۵۹۱۹
فكس دبيرخانه : ۰۳۱۵۵۵۱۱۱۲۱